Norges olje- og gassindustri korrupsjon flyter gjennom Petroleum Geo-Service ASA

Spread the love

Norges olje- og gassindustri korrupsjon flyter gjennom Petroleum Geo-Service ASA

En case studie av multinasjonal corporate corruption

Contact E-mail: boycottpgs@gmail.com

The Government expects all Norwegian businesses to exercise corporate social responsibility, whether they are state-owned or privately owned, and whether their activities are in Norway or abroad. ~ Norwegian Ministry of Foreign Affairs

Heldigvis for menneskets natur er det alltid gode moralske mennesker som ser på hva som skjer rundt dem og bestemmer seg for at de ikke kan leve med seg selv hvis de går sammen med det. Uheldigvis for det menneskelige samfunn, er slike mennesker nesten alltid mobbet, marginalisert og ødelagt. ~ Fintan O’Toole

De eneste som ikke vil avsløre sannheten, er folk med noe å skjule. ~ Barack Obama, POTUS

Norge har et korrupsjonsproblem som jeg har forsøkt å belyse gjennom en rekke online blogpublikasjoner. Anti-korrupsjonsorganisasjon Transparency International publiserer en liste over korrupsjonsoppfatningsindekser (KPI) som rangerer globale land, i henhold til i hvilken grad korrupsjon antas å eksistere i det landet. Bare for å forstå perspektivet på denne bloggen, er jeg en borgere fra USA (KPI 18) som jobbet for det norske (KPI 6) -selskapet Petroleum Geo-Services ASA (PGS) og dets tilknyttet Storbritannia (UK KPI 8) PGS Exploration (UK) Limited (PGSUK) da PGS ‘nektende underbelte ble avslørt for meg. Jeg har også jobbet i andre land rundt om i verden innenfor tilknyttede kontorer i samme norske selskap i Angola (KPI 164), Nigeria (KPI 136) og Malaysia (KPI 55). På denne listen står Norge positivt. Imidlertid kjenner jeg gjennom personlig erfaring grensene for oppfatning i fravær av fakta. Oppfattelser lokker deg inn i en falsk følelse av sikkerhet, eller en underserved tilstand av angst. Og bare fordi man ikke trenger å skyve noen kroner til norske tjenestemenn for å gå ut med en rekke vikingesuvener, betyr det ikke at alle forretningstransaksjoner som er fullført med norskere, ligger over bord og serverer interessenter. Effekten av korrupsjon er den samme for norske mennesker og forretningspartnere i korrupte transaksjoner. Den korrosive effekten av korrupsjon kan ødelegge bedrifter og med dem, levebrødene til interessenter og aksjonærer som er avhengige av selskapets suksess.

Et stort problem med CPI er at oppfatningen ikke er den samme som sannheten. Det er rett og slett umulig å representere i et enkelt nummer et komplekst problem som korrupsjon, og sammenlign deretter landene tilsvarende. Korrupsjon er et giftig virus og kan detekteres ved hjelp av en temperaturmåling av verten og ikke den gjennomsnittlige romtemperaturen, så å si. For å utrydde viruset må det først oppdages, deretter isoleres, og til slutt må alle kontakter med verten bekreftes. Helsen til verter og kontakter blir ofte målt gjennom bedriftens samfunnsansvar (CSR) programmer. Dessverre er CSR-programmer ofte frivillige og mest brukt for PR. Uansett hvilken frivillig karakter slike CSR-programmer har, må det imidlertid forstås at arbeidsstandarder og arbeidslovgivningen må respekteres av alle bedrifter som driver virksomhet. Selskaper har faktisk bindende ansvar overfor samfunnet og landene de opererer i, og de arbeidstakere de ansetter. CSR-programmer er ikke det samme som en vaksine, og selskaper med bare oppfylt finér er sannsynligvis enda mer mottakelige.

Både selskaper og myndigheter har plikt til å sikre full gjennomføring av korrupsjonsbekjempelser. Disse inkluderer respekt for arbeidernes rettigheter og interessenters interesser. Både KPI og bedriftens CSR representerer oppfatninger og kombineres for å gi forsikring om bedriftsmiljøet, inkludert bedriftsverdiene som brukes ved gjennomføring av forretningstransaksjoner. På grunn av dette kan både KPI og CSR oppfatninger bli manipulert til å være kjøretøy for å fremme korrupsjon på samme måter som kunstnere bruker til å lokke kunder: gjennom uriktige og dupliserte mål. Derfor, hva betyr KPI selv med hensyn til et multinasjonalt selskap? Oslo Børs (OSE) krever at børsnoterte selskaper inkluderer bestemt innhold for å være tilgjengelig på deres nettsider. Dette inkluderer innhold med hensyn til bedriftsstyringspolitikk og CSR. Det norske regjeringens nettsted beskriver CSR-forventninger til selskaper i fire (4) kjerneområder. Disse kjerneområdene inkluderer: korrupsjon, arbeidstakerrettigheter, menneskerettigheter og miljøet. Problemet med denne tilnærmingen er at oppfatninger ikke er fakta, og er derfor faktisk unhelpful og støtter en forvrengt refleksjon av sannheten.

Jeg tror at rettenes legitimitet vil bli underminert i alle tilfeller dersom retten fattet en beslutning basert på sin oppfatning av den offentlige mening. ~ Samuel Alito
Det er et av mine ansvar å sikre at ansatte, agenter og entreprenører forstår nøyaktig hvordan de forventes å oppføre seg. ~ Simon Cather, PGS Marine Contract Regional President – Afrika
For å undersøke hvordan bedrifter manipulerer oppfatninger og bedra de interessenter og aksjonærer i denne falske følelsen av sikkerhet, vil vi referere til et utdrag fra Petroleum Geo-Services ASAs ansvarsrapport for 2013 fordi jeg har særlig personlig innsikt angående den fremhevede casestudien.
Korrupsjon består generelt av ulovlige aktiviteter som bevisst er skjult for ikke å bli oppdaget. Derfor, hvordan kan korrupsjonsnivået måles slik at handlinger vanligvis gjøres i hemmelighet, under bordet eller bak lukkede dører? Korrupsjon har en ødeleggende innvirkning på offentlig tillit og på legitimiteten til offentlige institusjoner og bedriftsforetak. Ingen skadet bedriftsagent vil avsløre slike oppføringer. Korrosjonens korrosive virkninger og påfølgende korrupsjonsarbeid er for ofte sett på som makro-nivåproblemer. Men virkeligheten er at korrupsjon på makronivå er virkelig summering av flere korrupte transaksjoner på mikronivå. Hver transaksjon krever en “kjøper” og en “selger” representert av agenter med fullmakt til å fullføre transaksjonen. KPI og CSR er for det meste uverifiserbare og reflekterer oppfatninger av hvordan virksomheten skal utføres med lite støttende data om hvordan virksomheten faktisk utføres. Dette skyldes at de fleste korrupsjon opptar mikronivå mellomrom mellom oppfatning og virkelighet av flere transaksjoner der kanskje bare en liten del av disse er korrupte. Derfor, hvordan bedrifter administrerer og rapporterer hele spekteret av interne forretningsprosesser for å oppdage og utrydde korrupsjon, har langt mer signifikante konsekvenser og verdier i anti-korrupsjonsarbeid.
Den årlige ansvarsrapporten publiseres i mars-april tidsramme det følgende år. Den refererte casestudien er spesielt forstyrrende når man kommer til uttrykk med nivåene av bedrag, arroganse og rasisme som blir manipulert og forkledd gjennom publisering av slik tull for interessenter og aksjeeiereforbruk. Simon Cather, PGS Marine Contract Regional President – Afrika okkuperte hjørnekontoret ved siden av kontoret mitt i de fleste av mine tre år som jobbet for PGSUK i Weybridge, England. Jeg dro min rolle der i slutten av 2013 som en fløyteblåsere som impliserer Cather (og andre) spesielt i korrupte aktiviteter. Så det er ganske irriterende å se en slik kjekk kriminell sosiopat fremhevet i sidene av et PGS-korrupsjonsspiel. Jeg har kalt ut Cather, og andre, som en lur, løgner, jukser, svindler, forfalsker, etc., gjennom flere publiserte onlinebloggartikler de siste par årene. Ingen fra PGS / PGSUK har gitt noen ansvarlig respons. PGS / PGSUK-agenter forblir stille. PGS / PGSUK-agenter vil at publikasjonene mine skal ignoreres og at min fløyte blir undertrykt. PGS / PGSUK-agenter vil bli oppfattet som å være over fray av en unhinged tidligere ansatt. PGS / PGSUK-agenter, som det er tilfelle med mest korrupte misbrukere og kriminelle, prøver å marginalisere og undertrykke deres mål sannferdige stemme.
Jeg forlot bokstavelig talt min stilling hos PGSUK i Marine Contract Sales-Africa-gruppen for min egen og min familiens personlige helse og sikkerhet. Jeg hadde aldri vært helt fornøyd med prosessen og utfallet av den formelle arbeidsplassen klagen jeg sendte inn Cather, direktørleder, Edward von Abendorff, VP Marine Contract Sales Africa, og David Nicholson, Human Resources Manager med mobbing på arbeidsplassen, trakassering , misbruk av stilling, ærekrenkelse og andre helseskader. Det som er mest relevant er imidlertid at utheving Cather ikke var en ulykke. Det var en forsettlig inkludering for å skjule Cathers kriminelle og korrupte oppførsel og bedra de interesserte. Cather bestemte seg ikke for å publisere sin casestudy selvstendig. Det korrupte PGS-hierarkiet var fullt klar over den formelle klagen, påstandene den gjorde, og den endelige oppløsningen. PGSUKs styre var Jon Erik Reinhardsen, konsernsjef i PGS, Gottfred Langseth, PGS EVP og finansdirektør, Christin Steen Nilsen, PGS-revisor og sekretær Carl Richards, PGSUKs juridiske leder. Imidlertid er det egentlig avskyelig at PGS faktisk projiserer sin egen korrupte oppførsel på Afrika-agenter på en foragtelig paternalistisk måte som betyr PGS-agenter, har troverdighet og intensjon om å spyle ut korrupsjon når det hovedsakelig kommer fra PGS-hierarkiet bosatt i Norge og Storbritannia . KPI og CSR gjør det mulig for Norsk PGS å bedra kunder ved å fremme slike misforståtte opplysninger.
Bedriftssosialt ansvar er målt i forhold til bedrifter som forbedrer forholdene for sine ansatte, aksjonærer, lokalsamfunn og miljø. Men det moralske ansvaret går videre, noe som gjenspeiler behovet for selskaper å ta opp grunnleggende etiske spørsmål som inkludering, verdighet og likestilling. ~ Klaus Schwab
Ingen moralsk system kan hvile utelukkende på myndighet. ~ A. J. Ayer Humanist Outlook
Den elektroniske ordlisten sier at kognitiv dissonans er tilstanden til å ha inkonsekvente tanker, tro eller holdninger, spesielt som relaterer til atferdsbeslutninger og holdningsendringer. Den bedragende forfremmelsen av bedriftens kjerneverdier og forfremmet oppfatning presentert i PGS ‘CSR-prosess er i kjernepunktet i min konflikt mellom sannhet og oppfatning. Men de siste årene har jeg vært i stand til å behandle en bredere bredde av PGS / PGSUK korrupsjon. Mye av denne forståelsen har vokst gjennom publiseringen av mine nettbaserte bloggartikler som kritiserer PGS / PGSUK-agenter og praksis. Jeg har analysert reaksjonen på disse offentlige påstandene om korrupsjon og forbrytelser av PGS / PGSUK-agenter, samt deres bestikkede enablers. Jeg måtte forene de menneskene jeg hadde jobbet med og i nærheten, noen i årevis, ville være villig til å gjøre forferdelige og skadelige ting for meg og min familie for å beskytte korrupte maktstrukturer og fremme seg selv. Jeg utdypes i bloggen min, arbeidsplass mobbing er et agentur problem og ofte en kriminalitet (1 februar 2016), at arbeidsplass mobbing selv er korrupsjon. Korrupsjon er alltid et hovedproblem. Et prinsipielt agentforhold er et arrangement hvor en enhet lovlig utpeker en annen til å handle på vegne av denne. Et selskap er en fiktiv juridisk person. I et forhold mellom rektor og agent skal agenter ikke misbruke sin overordnede autoritative makt og handle på vegne av bedriftens interesser. Dette innebærer fidusiært ansvar for å danne beslutninger med hensyn til eierstyring, politikk og lovlig etterlevelse, særlig med hensyn til arbeidstakerrettigheter.
Korrupsjon kan også betraktes som et kollektivt handlingsproblem. Et kollektivt handlingsproblem innebærer en situasjon hvor en gruppe aktører alle ville være bedre hvis de alle kunne velge noen handling, men for et enkelt individ. Dette er et problem fordi hver enkeltes valg av en handling som er individuelt rasjonell gir et utfall som er kollektivt dårligere for hele gruppen. Arbeidsplass mobbing er også referert til som mobbing på arbeidsplassen. Jeg har hevdet at mobbing på arbeidsplassen er mer vanlig enn mobbing på arbeidsplassen, fordi en enkelt knapp eller korrupte medarbeider lett kan håndteres gjennom funksjonelle prosesser i et kompatibelt system. Arbeidsplass mobbing innebærer også økt ledelse deltakelse for å lette misbruk av en ansatt. Således forstyrrer arbeidsplassen i seg selv et eksempel på et kollektivt handlingsproblem korrupsjon fordi slike atferd er iboende ødeleggende for helsen til bedriften av en rekke grunner som er opplyst i litteraturen. Deltakerne har vanligvis fordel ved å samarbeide med korrupte maktstrukturer. Jeg har også utarbeidet om hvordan menneskelige ressurser funksjonen blir misbrukt og weaponized av korrupte makt strukturer i mitt blogginnlegg, Når Human Resources er Korrupt (10-Aug-2015).
Det faktum at selskapene (urealistisk) betraktes som enkeltpersoner i stedet for hierarkiske kraftstrukturer der autoritativ beslutningsprosess og kompensasjon er konsentrert med et utvalg av få agenter øverst, gjør det mulig å skape et skråblikk over bedriftskorrupsjon, samt de beste prosesssystemene for å avsløre og utrydde det. Ironisk nok, og kanskje ved design, er ansvarlighet vanligvis båret av bedriftspersonen i form av dommer og bøter som påvirker aksjonærverdien. Korrupte maktstrukturer overlever ved kollektiv støtte av korrupte beslutninger og praksis. Den lovlydige og kompatible agenten som bor i slike strukturer og er klar over slike ødelagte makt, blir vanligvis tvunget ut av krok eller krok. Skjebnen til de fleste fløyteblåsere er ikke misunnelsesverdig og vanligvis tragisk. Jeg har skrevet over tjue bloggartikler fokusert på å avsløre PGS / PGSUK korrupsjon og debauchery. Jeg har rapportert PGSUK-agenter til politiet. PGS / PGSUK-agenter utgir at det er virksomhet som vanlig, som om det er normalt for enhver tidligere ansatt å gjøre slike ting. Jeg igjen på det jeg er nå sikker på, var en bedragerisk avtale kontrakt konstruert av nåværende PGS CEO og tidligere juridisk compliance counsel, Rune Olav Pedersen (PGS #Pedersen). Jeg har skrevet flere bloggartikler som ringer PGS agenter kriminelle og svindlere. PGS #Pedersen er enten den mest inkompetente kontraktsadvokaten i den marine seismiske virksomheten eller den mest korrupte. Jeg har nylig skrevet Petroleum Geo-Services #PGS #CEO #Pedersen og Forvaltning av Gang Rape (28-Oct-2017). (Jeg antar at PGS #Pedersen kan være begge.)
Rollen til sosiale medier er kritisk fordi den bidrar til å spre kognitiv dissonans ved å knytte tankeledere og aktivister til vanlige borgere som raskt utvider nettverket av mennesker som blir villige til å handle. ~ Simon Mainwaring
En bedragerisk hensikt, men forsiktig skjult i begynnelsen, vil generelt til slutt forråde seg. ~ Livy
Den falske oppgjøret kontrakten, som jeg signerte, ble støttet av ulovlige falske falske instrumenter. Jeg lærte om disse ti månedene etter at jeg forlot sysselsetting med PGSUK da jeg sendte inn en anmodning om tilgangstillatelse (SAR) med henvisning til databeskyttelsesloven 1998 (DPA) og mottatt innholdet i personellfilene mine. Dette er da jeg lærte at falske instrumenter som støtter en falsk fortelling, ble ulovlig behandlet. På det tidspunktet hadde jeg trodd at PGSUK ulovlig behandlet falsk data i mitt navn. Uansett hvor mye e-postbevis jeg presenterte for Informasjonskommissærens kontor (ICO) som overvåker DPA-overholdelse, kunne jeg ikke få noe tiltak. Det som gjorde dette mulig var at min juridiske rådgiver, Philip Landau, for tiden av Landau Law i London, må ha bekreftet autentisiteten til disse postene. Dette gjorde et DPA-basert krav ved siden av umulig. Det tok meg litt tid å komme til uttrykk med at min forlovede råd spilte meg som en dobbel agent. Ingen av de tre advokatgruppene kan fortelle meg hvilke dokumenter som ble referert under forhandlingene. I tillegg til PGS #Pedersen ble den sviktige oppgjørsavtalen og prosessene også gjennomgått av PGSUKs leder av Legal, Richards, og hans tilknyttede Ben Kelly. PGSUK har også engasjert ytterligere juridisk rådgiver, Rhodri Thomas, Watson, Farley og Williams, for å løse og fullføre den sviktige avtalekontrakten.
Tre sett med advokater har bundet en tett liten bue av bedrageri og svik for å løsne. Ingen samarbeider i å hjelpe meg med å løse mysteriet heller. Men sannheten er at den eneste formelle handlingen som jeg var involvert i, med hensyn til PGSUK, var min formelle klage. Dette er hva jeg ble ledet til å tro var å bli forhandlet for min oppgjøret kontrakt utgang fra sysselsetting. Imidlertid lærte jeg at mitt granskingsdokument ble ødelagt og ikke var en del av personopplysningene mine. Også bestemte yrkeshelse sykepleier rapporter som støtter min påstand om helseskadelige effekter fra mobbing ble fjernet. Ingenting som støtter min klage bodde i personopplysningene mine. I stedet holdt personellfilen min falske instrumenter som støtter en falsk fortelling. I hovedsak avgikk PGS ikke mitt krav om mobbing og trakassering på arbeidsplassen, brudd på kontrakt, brudd på omsorgspligten – tjueen (21) sider med å sørge. PGS / PGSUK hadde med vilje hindret min juridiske rett til å sende inn en formell klage. Jeg måtte i hovedsak tvinge PGS / PGSUKs til å anerkjenne aksept. PGS / PGSUK tilbød meg en oppgjørskontrakt for å avslutte prøvelsen, i stedet for å svare på kravene som er formulert i mitt grievance-dokument. Jeg deltok i en klagehør, sammen med mitt vitne og kollega John Barnard. Jeg begynte å kontakte Landau rundt denne tiden. Klagehøringen ble ledet av Per Arild Reksnes, PGS EVP Marine Contract og Terje Bjølseth, PGS SVP Human Resources. Det skal bemerkes at jeg hadde bedt om og blitt nektet å kunne se innholdet i min PGSUK personellfil under mitt ansettelsesforhold.
Det mest skadelige dokumentet som ble behandlet i personellfilen min, var et forfalsket dokument samlet av Nicholson (og Cather), og angivelig kopiert til Cather, og deretter signert av Bjølseth og Reksnes. Mens loven ikke er spesifikk om hver eneste detalj i en arbeidsgiverklagerprosess, må ansatte bli varslet om utfallsbeslutningen (e) og videre bli fortalt at de har rett til å klage. Landau fortalte meg aldri disse fakta etter at jeg hadde engasjert ham. Det nevnte dokumentet ble opprettet mens Landau var forlovet som min advokat. Dokumentet er adressert til min oppmerksomhet, selv om jeg aldri mottok det. Ingen advokat har forklart hvor det kom fra, og det er ikke gitt bevis på levering eller kvittering. Det er ikke signert av meg. Det var en konklusjon på klagen som ble opprettet for å oppfylle den lovlige forpliktelsen. Dette smidde instrumentet refererer til møter som aldri skjedde og bokstaver jeg aldri skrev. Notatet refererer til et møte for 11. september 2013 som ble utsatt til 20. september 2013. 11-sep-2013-møtet er også referert i et brev som er skrevet til meg, og prøver å kanalisere meg i noen Performance Improvement Plan (PIP). Jeg anerkjente det som en mobbingstaktikk, der ubegrunnede ytelseskrav ble brukt til å avslutte en karriere. Mitt svar på dette ubekreftede brev, som omgått PGSUKs retningslinjer og prosedyrer og gjorde falske påstander, var min klage. Datoen på brevet ble imidlertid aldri endret i personopplysningene mine. Jeg bør også merke igjen at min direkte veileder, von Abendorff, heller ikke undertegnet noen av disse dokumentene. Dette er enda en indikasjon på at de er fabrikasjoner og sannsynligvis en annen overtredelse av offisiell politikk.
Den orientalske mener at alt i den fornuftige verden er “maya”; alt som oppfattes av våre sanser og all tenkning knyttet til sanseoppfattelser er “maya”, den store illusjonen. Den eneste virkeligheten er sjelenes virkelighet. Det som et menneske oppnår i sin sjel er virkeligheten. ~ Rudolf Steiner
Det er to primære valg i livet: å akseptere forhold som de eksisterer, eller akseptere ansvaret for å endre dem. ~ Denis Waitley
Det som skjedde var at min mer alvorlige påstand ble undergravd og nektet og erstattet med den ubegrunnede falske påstanden utformet slik at ingen i ansvarlig stilling eller ansvar måtte ta opp noen av de flere problemene som ble fremkommet i klage dokumentet. Dette var en konspirasjon mot bedrageri som involverte flere høyaktive aktører fra forskjellige firmaer som samarbeider for å ødelegge mitt omdømme, karriere og levebrød, og til og med helse og sikkerhet i familien min. Dette er hva som vil gi meg energi til å fortsette min sak for rettferdighet. Fordi, på slutten av dagen, måtte PGS / PGSUK-agenter gi feilrepresentasjoner til Det britiske grensebyrået for at deres prestasjonsbaserte termineringskrav skulle være sanne. Fordi, bare uker før PGSUK og Watson, Farley og Williams-agenter hadde videresendt skjemaer i henhold til et fornyet Tier 2-visum basert på informasjon om at mine tjenester var påkrevd av PGSUK. PGSUK sponset også mine pårørende på Tier 2-visumet og skyldte dem også omsorgspligten. PGS / PGSUK ga også uriktige opplysninger til Datatilsynet, samt ICO for å fortsette videresending og prosessering – uttering – smidde instrumenter. To medlemmer av PGS Compliance var direkte involvert i disse svindelaktige handlingene (PGS #Pedersen og PGS # Bjølseth), har også forvrengt rettssaken gjennom deres fortsatte stillhet og passivitet i denne saken. PGSs styremedlemmer ble gjort oppmerksom på disse bekymringene selv før Qvam ble styreformann. PGS korrupte maktstrukturer fortsetter å støtte hverandre og la svindel og perversjon av rettferdighet fortsette. Dette er alvorlige forbrytelser som de kjører fra.
Ingenting som dette skjer med bare ett dårlig eple. Alt dette ulykken skjedde i slutten av 2013. Hva var PGS virkelig å fortelle sine interessenter i sin casestudie for ansvarlig rapport fra 2013? PGS-styre og ledelse var fôring av aksjonærer og interessenter med bevisst falsk informasjon for å lokke folk til en følelse av falsk sikkerhet. Det er det samme charade- og tillitsspillet som ble brukt i den tidligere PGS-konsernsjefen, Reinhardsens ansvarbrev. Til tross for mange spørsmål, har Reinhardsen aldri en gang blitt tvunget til å være tro mot hans ord og ta alvorlige påstander om korrupsjon. Disse spørsmålet er sparket inn i det høye gresset ut fra det offentlige syn. Reinhardsen leder nå styret i Statoil. Det ble rapportert at han vil motta en svært generøs pensjon de neste syv årene fra PGS. PGS undersøkte aldri Reinhardsen som var en aktiv deltaker i svindel som skulle ødelegge familien min. Den dysfunksjonelle bedriftens overholdelse ser ikke ut til å utrydde korrupsjon. De hindrer og gjemmer deteksjonen. Tilsynelatende har ingen fra StatOil gjennomført due diligence på Reinhardsen og sett de mange bloggartiklene og ubesvarte spørsmål som avslører hans korrupte og giftige ledelse. PGS-styre og ledelse spiller norsk og globalt folk for tuller. De er involvert direkte i svindel og omslag, så vel.
Dette er alt en høy prislapp betalt av alle interessenter og aksjonærer i PGS. Nylig lærer vi at PGS #Pedersen har annonsert den nye PGS-bedriftsstrukturen. Dessverre er tre av de fire nøkkelpersonene: Pedersen, Langseth og Reksnes, direkte involvert i fortsatt svindel og forvrengning av rettferdighet. PGS er et organisert kriminalitetssyndikat knyttet til en gruppe korrupte tidligere ledere som spiller et innvendig spill med interessent og innkjøp av andeler. Olje- og gassektoren har hatt en sterk hit siden midten av 2014s oljepriskollaps. Siden sammenbruddet har mange hardt arbeidende og dyktige mennesker mistet jobber og muligheter. Men i stedet for å oppføre seg ærlig og ansvarlig, har PGS blitt en kriminell syndikat. For å legge til skade for skader, har PGS-styret avansert en skrå advokat, PGS #Pedersen, hvis hele kjennskap til den marine seismiske tjenesteindustrien svarer til det som de fleste seismiske fartøyskiftledere skyller ned toalettet hver dag, til stillingen av ADMINISTRERENDE DIREKTØR. Ingen synes å bry seg om PGS-interessenters og dets arbeiders omdømme lenger. Hvem kan virkelig ha stolthet i feig og korrupt ledelse viet til selvtillit og overbærenhet? Jeg tror bare å ha en jobb og stjele fra de mer talentfulle tar ikke mye av en samvittighet. PGS-ledelsen løper bort fra sitt samfunnsansvar og engasjement. Og vi lar dem løpe? Norge og den marine seismiske sektoren må kreve utøvende ansvar i selskapsloven og loven, og selvsagt, samfunnsansvar.
Våre liv begynner å avslutte dagen vi blir tause om ting som betyr noe. ~ Martin Luther King, Jr.
Når de viktigste beslutningene blir gjort i hemmelighet, mister vi vår evne til å kontrollere de kreftene som styrer. ~ Laura Poitras

###