Norges Statoil Korrupsjons Perception Misbruk og Moralsk Fordervelse

Spread the love

Contact E-mail: boycottpgs@gmail.com

Norges Statoil Korrupsjons Perception Misbruk og Moralsk Fordervelse

Oppfattelsen er viktigere enn virkeligheten. Hvis noen oppfatter noe som er sant, er det viktigere enn om det faktisk er sant. Dette betyr ikke at du bør være duplicitous eller bedrageri, men ikke gå ut av veien for å korrigere en falsk antagelse hvis den spiller til din fordel.~ Ivanka Trump

Norge er en liten, åpen, naturressursrik økonomi. Omtrent en fjerdedel av BNP er knyttet til olje- og gassutvinning, og en stor andel av petroleumsproduksjonen blir eksportert ~ Øystein Olsen (03/2017)
Ifølge Wikipedia er Statoil ASAs største selskap i Norge.  I 2012 gjennomførte Transparency International en studie for å finne ut hvordan gjennomsiktige de største globale selskapene er. Undersøkelsen dekket slike ting som:
  • Gi bedrifter ut hva de gjør for å sørge for at de ansatte ikke engasjerer seg i korrupte handlinger?
  • Viser de lister over datterselskaper, hvor de er registrert og hvor de opererer?
  • Hvor mye økonomiske data viser bedrifter om deres virksomhet i utlandet, som inntekter og skatter?
I 2012 Transparency International-studien ble det oppgitt at selskaper ble scoret fra 0-10 basert på deres opplysning om ulike typer forretningsinformasjon som er viktig for investorer og allmennheten: hvor de betaler sine skatter, deres bedriftsstrukturer og hva de gjør for å forhindre korrupsjon. I resultatene er 10 mest gjennomsiktig, og 0 er minst gjennomsiktig. Statoil ASA toppet 2012-listen med en score på 8,3. Det ser ut som en positiv måte å se på, og likevel offentliggjorde Statoil ASA 15. mars 2018 at de foreslo å bytte navn til Equinor ASA, som markerte en diversifisering fra olje og gass. Det blir en stemme 15. mai 2018.
Transparency International publiserer også deres korrupsjonspersepsjonsindeks (KPI) som rangerer land og territorier ved hjelp av en skala fra 0 til 100 av deres oppfattede nivåer av offentlig korrupsjon ifølge eksperter og forretningsfolk. Norge ligger nær toppen på den siste KPI-noteringen. Men overfladiske rangeringer og navneendringer kan kun fortelle forbrukerne så mye. Det er prosessene og analysen som støtter slike tall som er langt viktigere for land og det globale markedet.
Min spesielle interesse for korrupsjon / korrupsjon i Norge dreier seg om at jeg som amerikansk statsborger jobbet sammen med datterselskaper av det norske baserte selskapet Petroleum Geo-Services ASA (PGS) i flere år og i flere forskjellige land. (PGS er oppført som det 52. største norske selskapet.) Men det er for det meste det faktum at jeg er en whistleblower som avslørte korrupsjon og senere det jeg er sikker på er bedrageri, samt flere misbruk av autorisasjon / autorisert makt, begått av PGS-ledere med hjemsted i Norge, samt innenfor deres tilknyttet, PGS Exploration (UK) Limited (PGSUK). Alt sammen knytter seg til Statoil ASA fordi den tidligere, og nå pensjonerte, konsernsjef og president i PGS, Jon Erik Reinhardsen, er nå styreformann for Statoil. Den tidligere PGS General Counsel, som var ansvarlig for juridisk etterlevelse, Rune Olav Pedersen, har steget til å bli den nåværende konsernsjef og president for PGS. Ingenting forandrer ens korrupsjonsperspektiv av firma og land så dramatisk som å være en utenlandsk arbeidstakerflikt og et faktisk offer for korrupte forretningspraksis. Endring av navnet på selskapet vil ikke endre sin mottakelighet mot korrupsjon. Bare karakteren og prioriteringene i retning og ledelse utover navnet kan gjøre dette. For Statoil, fra mitt perspektiv, må den første forandringen være Reinhardsen.
Hver person har et annet syn på en andens bilde. Det er all oppfatning. Karakteren til en mann, integriteten, det er hvem du er. ~ Steve Alford
Fordi makt korrupter, øker samfunnets krav til moralsk autoritet og karakter som betydningen av stillingen øker. ~ John Adams

Noen kan tro at jeg snakker ut av skolen, som jeg ikke er fra Norge. Jeg jobbet imidlertid for et norsk selskap i flere (16) år og mye av mitt voksne liv. Enda viktigere er kanskje at jeg tror at det var det faktum at jeg var en utenlandsk arbeidstaker under kontroll av korrupte ledere i et fremmed land, og det gjorde meg et godt tegn for både arbeidstrogen mobbing og en rekke retningslinjer , lovlige og kontraktsmessige overtredelser. Som en utenlandsk arbeidstaker som ble flyttet fra sitt arbeidssted land hvor bruddene oppstod, er vanskeligheten og logistikken som er nødvendig for å avsløre PGS / PGSUK korrupsjon betydelig. Å avsløre sannheten og utsette de korrupte skuespillerne ville være nær umulig uten internett sosiale medier med global rekkevidde. De korrupte malignorblåserne. De berøver dem av profesjonell inntekt og myrder deres karakter for å forverre strømforstyrrelsen. Husk, selv med mine publikasjoner, er ingen fra eller utenfor PGS / PGSUK virkelig motivert til å anerkjenne, undersøke og rette opp mine åpenbaringer på en vanlig og kompatibel måte. (Dette er den viktigste hindringen for en whistleblower.) Derfor har jakten på rettferdighet vært langt fra lett. De korrupte forblir bare stille og ignorerer urettferdigheten. De korrupte får lov til å fortsette deres uansvarlige og onde handlinger med straffrihet fordi ingen holder dem misbrukende sin autoritative makt til konto. Et dysfunksjonelt og ødelagt system hjelper og oppfordrer det korrupte.

Med den forsterkede stemmen til sosiale medier begynte jeg å publisere min fortelling og relaterte handlingene til PGS / PGSUK ledere offentlig. I begynnelsen begynte jeg denne innsatsen på LinkedIn ™ (LI). Nå er mine bloggartikler lagt ut på min uavhengige nettside, www.nopgs.com og fremmes via Twitter ™, og nyere, på Pinterest ™. Jeg har skrevet godt over 25 bloggartikler. Reinhardsen og Pedersen har blitt tatt med i titlene på flere av artiklene, og helt ærlig, danner mye av innholdet for innholdet for dem alle. Reinhardsen, som administrerende direktør i PGS, samt direktør for PGS Exploration (UK) Limited (PGSUK), holdt nøkkelautoritativ makt og byrå ansvar for beslutninger som påvirker arbeidsplassen. På samme måte var Pedersen å veilede at de dannede beslutningen var lovlig. Jeg kan bevise (har bevist) at både Reinhardsen og Pedersen mislyktes i dette ansvaret. Enda mer forferdelig, både Reinhardsen og Pedersen deltok aktivt i skadelige ulovlige handlinger, og samarbeidet deretter i dekke. Dette er hva som har blitt kronisk og støttet med bevis i mine bloggartikler.
Repertoaret for persepsjonsmanipulering er en kombinasjon av lure sanser, distraherende oppmerksomhet og subtly overtale. Som hver tryllekunstner, samt korrupte styremedlem eller leder vet, er oppfatningen sårbar. Det er også grunnlaget for merkevarebygging. Psykologer har utledet at det menneskelige sinn kombinerer to tilnærminger til å danne oppfatninger. En er bottom-up behandling, som involverer direkte sensorisk strøm av informasjon. Den andre er topp ned prosessering, hvor oppfatninger påvirkes av tidligere kunnskaper, forventninger og eksisterende trosretninger. Mennesker er utformet for å stole på sine egne oppfatninger. Derfor er troverdigheten til informasjonen som behandles, integrert for hvorvidt oppfatninger er korrelerte med virkeligheten, eller hvis de ikke gjør det. Også tillit gjelder ikke bare for dydige handlinger. For eksempel, hvis man planlegger bankrøveri, trenger de folk som de kan stole på, ikke fortelle juridiske myndigheter om planen. Disse planleggerne ville stole på deres oppfatninger av hvem disse personene kunne være. Tillit handler mer om felles mål, og ikke selve målet. Kjennskap mellom personer involvert i tidligere transaksjoner sammen etablerer ofte tillit. Slike forbedrede delte oppfatninger bidrar til fremtidige forhold. Derfor er det egentlig ingen fordel for korrupte skuespillere å endre positiv oppfatning av korrupsjon eller troverdighet. Faktisk er tillitssvindel, markedsføring og magiske triks alle avhengige av misforståtte oppfatninger og feilplassert tillit. Det er derfor å ta seriøse beslutninger basert bare på oppfatninger er farlig, fordi sanser lett blir lurt.

Vi har hatt noen ganske alvorlige og store korrupsjonsskandaler i Norge. ~ Guro Slettemark

Bytte plassering betyr ikke nødvendigvis å miste problemene dine. De vil dukke opp hvor du enn er, forandre for å passe til situasjonen. Men til du bryter dem ned og håndterer det, er det ikke langt nok for deg å løpe bort fra dem. ~ K.K. Hendin
Den mest heslige og korrupte oppførelsen er maktmisbruk som brukes til å forstyrre, svekke og hindre selve kontroller og prosesser for bedriftsstyring og bedriftsansvar som er på plass spesielt for å identifisere og eliminere korrupsjon. Slike ledede og regisserte bedrifter er bare interessert i oppfatningen om at bekjempelse av korrupsjon er en prioritet, da faktisk det egentlig ikke er noe slikt objekt ovenfor å opprettholde en misforståelse. Dette er et tegn på korrupt oppførsel. Et slikt misbruk av betrodd makt kan bare skje i et dysfunksjonelt og flerlags system som imøtekommer korrupsjon og korrupt. Og dette systemet virker dessverre nå på det høyeste nivået av bedriftskraft i Norge. Sannheten er at den korrupte med betrodd makt ikke vil endre noen positiv oppfatning. Det tjener målene for korrupte å opprettholde en gunstig status quo. En generell befolkning i et hvilket som helst land som forsøker å utrydde korrupsjon, krever systemer og prosesser avhengig av pålitelige data og ikke topp-ned oppfatninger. Det ser ut til at Norge også har en privilegert lederklasse som beskytter hverandre. Dette er mer forventet i land der det er mer oppfattet korrupsjon. Men som i ethvert land er det i beste interesse for flertallet som spiller etter reglene for å rense både markedsmiljøet og befolkningen i svøpet som er korrupsjon.
Når forskere møter resultater som motvirker sine spådommer, undersøker de deres hypoteser, som er basert på opprinnelige oppfatninger. Dette er grunnlaget for den vitenskapelige metoden, som er datastyrt. Konklusjonene er ikke bare basert på oppfatninger, men i testing og validering av hypotesen gjennom en rekke data og kontrollerer hvilke effektutfall. Faktisk er stor omsorg og hensyn involvert i å designe eksperimenter som faktisk vil validere en hypotese. I fysiske fag er eksperimenter begrenset av naturlige lover og fysiske egenskaper. Det er så mange variabler og usikkerheter i atferdsvitenskap at korrupsjonspersepsjonsindeks (KPI) rangeringer bør vurderes svært nøye. KPI-nummeret sies å fange de informerte visninger av analytikere, forretningsfolk og eksperter i land rundt om i verden. Det er en rekke forstyrrelser i denne tilnærmingen. Skandinaviske land vurderer generelt gunstig i Transparency International KPI-rangeringer. Samtidig er det korrupsjon i skandinaviske land. De politiske systemene og interne prosessene legger til kompleksiteten og usikkerheten knyttet til KPI-rangeringen. Derfor behøver det fortsatt å være årvåkenhet både i å oppdage og rote ut korrupsjon med godartede og upartiske prosesser som ikke utelukker et lands markeds troskap basert på esoteriske karakterer.
Befolkningen i Norge er oppført som 5,233 millioner. For perspektiv er befolkningen i Harris County, Texas, som omfatter byen Houston, 4,538 millioner. Det står til grunn at norske ledere er mer kjent med hverandre på samme måte som ledere på toppnivå vil samhandle i å støtte samfunnsinitiativer innenfor en storby, som for eksempel Houston. Jeg vet nå at det har vært samarbeid i Norges utøvende klasse for å beskytte og fremme korrupte skuespillere, som Reinhardsen og Pedersen. Mange ledende ansatte og styremedlemmer har opphevet deres juridiske byrås ansvar for å opprettholde ansattes og menneskerettighetene, og har istedet gitt et fristed for å avlede ledere. Disse ledere og styre har ikke representert aksjonærer og interessenter med respekt og utført ærlig og grundig due diligence. Statoil er 67% norsk statlig eid og det er ikke grundig undersøkelse av kandidatene til å fungere som styreleder i styret? Reinhardsen sitter også i styret for Telenor, 54% norske regjeringseier. Hjelperen med og oppvekst av korrupte og helseskadelige atferd for å stille og ødelegge en whistleblower og hans familie har virkelig vært multi-leveled og internasjonal i sin bredde. Det har vært utenfor min villeste fantasi, helt ærlig. Men når en gruppe av selvrettede bedriftens terrorister kaster en bombe som skal ødelegge deg og din familie, bryr man seg ikke om status og resuméer. Slike handlinger tyder på at Norges korrupsjonsperspektiv er en mytologi langt fjernet fra en farlig realitet. Jeg kan ikke være den eneste ulykken av slik misforståelse og misforvaltning.
Jeg tror det større ansvaret, når det gjelder moral, er hvor lederskap begynner. ~ Norman Lear
Nøklene til merkevaresuksess er selvdefinisjon, gjennomsiktighet, autentisitet og ansvarlighet. ~ Simon Mainwaring
Reinhardsen og Pedersen har aldri handlet ansvarlig, heller ikke lovlig, med hensyn til min whistleblowing. Som konsernsjef og generaladvokat var begge disse personene i siste instans ansvarlige for å danne et juridisk og ansvarlig utfall til min formelle klage. De har opptrådt mer som fire år gamle gjemmer seg under sin seng, redd for monstre. Jeg oppdaget, etter at faktumet, at utfallet ikke var lovlig. Jeg kan bevise dette. Verken Reinhardsen eller Pedersen har ikke vært ansvarlig for å forklare prosessene og utfallet. Den kollektive innsatsen til de som har betrodd makt, har vært å bare opprettholde en falsk fortelling gjennom å være stille og ikke engasjerende. De som har betrodd makt åpenbart vil ikke ha åpenhet og en rettferdig løsning. Opprettholde den ærekrenkende fortellingen har nødvendiggjort å gi materielle vrangforestillinger til både norske og britiske myndigheter, og bedra de interessenter som er interessert i innholdet i ansvarsrapporten, spesielt med hensyn til helse- og sikkerhetsprestasjoner og forpliktelse mot korrupsjon. Compliance Hotline-teamet (CH), sammensatt av Pedersen og Terje Bjølseth, PGS SVP Global Human Resources (HR), var medvirkende til å videresende de falske handlinger som ble begått mot meg. Bjølseth og Per Arild Reksnes, PGS EVP Marine Contract, signerte begge et smurt memo, som var ment for å lure folk om at riktige prosesser ble fulgt. De var ikke. Og igjen, etter at, da jeg visste at det ikke var riktig, fortsatte CH ikke å engasjere seg og fortsatte svindelen som hindret sannheten. CH ville ikke svare på e-post. CH ville ikke svare på spørringer på nettet via PGS LI-siden. CH ville slette mine spørsmål. CH hadde ingen interesse for samsvar eller åpenhet på grunn av deres direkte involvering i svindelen.
Forged document with headshots of participants 

 

Min beslutning om engasjement – og svar – fikk meg til slutt begrenset fra LI. PGS fortsatte å fornærme meg gjennom aldri (offentlig) å anerkjenne eller kommentere på blogginnleggene mine eller Twitter ™ -feeder, som de nå også blokkerer. Disse artiklene og feeds viste at PGS / PGSUK behandlet forfalskede dokumenter for å støtte en falsk fortelling for å beskytte anklagede ledere av korrupsjon. Resultatet av ikke å korrigere slik feilinformasjon er å fortsette den personlige og profesjonelle ødeleggelsen av whistlebloweren og hans familie. Jeg hadde over 4600 LI-tilkoblinger og klarte en LI Marine Seismic Survey-gruppe med over 1560 medlemmer. Den ærlige og gjennomsiktige sanne profesjonelle mistet sin konto på LI profesjonelle nettverk. De korrupte løgnere, trakassere og misbrukere beholdt sine sider og oppfattet faglig status. Bloggartikler er nå publisert på to separate uavhengige nettsteder. Nettstedet www.nopgs.com er viet til anti mobbing og antikorrupsjon, mens den andre er viet til marint seismisk marked, www.marineseismicsurvey.com. Interessenter bør virkelig vurdere hvorfor et stort selskap med juridisk avdeling og generell rådgiver sammen med en markedsavdeling ikke kan svare på gjennomsiktige rimelige og enkle spørsmål. Hva skjuler slike firmaer og hvordan samsvarer dette med deres publiserte forpliktelser? Er ikke slike svar virkelig et bedre mål for anti-korrupsjonsinitiativer og åpenhet? Mitt anbringende er at eierne av Statoil ASA, norske borgere, krever ansvar og reell due diligence.

Hvis informasjonen selskapene publiserer med hensyn til deres korrupsjonshandlinger, er troverdighet og bedrageri, er slik rapportering faktisk mer korrupt og destruktiv enn å ikke foreta noen handlinger i det hele tatt. Eventuelle handlinger basert på bedragerisk rapportering er overflødig og sannsynligvis motproduktiv mot eventuelle reelle antikorrupsjonsmål. Bare det tjener det mest korrupte i å opprettholde misforståelser som tillater dekning fra deres misbruk av enda mer betrodd makt. Systemiske feil skyldes vanligvis flere feil i prosessen. I mitt tilfelle ble PGSUK Executive Workplace malfeasance ordinert og forsterket av korrupte handlinger av høyere nivå PGS ledere. Retaliatory handlinger ble gjort under regi av en komplisert styre. Med andre ord, lov og protokoller ble tillatt å bli brutt gjennom hvert nivå av lovlig og kompatibel løsning. Korrupsjonen ble tilrettelagt og de korrupte skuespillerne beskyttet uten å forsøke å utrydde korrupsjonen og ødeleggende oppførsel. Slike atferd er ikke helt eksepsjonell og samsvarer med litteratur om whistleblowing og påfølgende arbeidsgjenkjenning mot whistleblower. Som nevnt i tidligere blogginnlegg, påvirker korrupsjon alltid bedriftens ytelse til skade for ærlige og kompatible interessenter, deres markeder og lokalsamfunn. Misforståelser og dårlig styrte anti-korrupsjonstiltak er den farligste eliksiren for å utrydde ekte korrupsjon.
Hvis retningslinjene dine og systemene og prosessene ikke viser ordets ånd, kjører du en idiotens æren. ~ Les Landes
Manglende gjennomsiktighet resulterer i mistillit og en dyp følelse av usikkerhet. ~ Dalai Lama
Åpenhet og full avsløring i det offentlige området tjener best interessenter og aksjonærer. Lover og prosedyrer som brukes til å skjule og skjule sannheten, er verktøy for de juridisk opplært korrupte for å unnslippe ansvarlighet og ytterligere skadepipere, som ofte er profesjonelt svartlistet og utstrålet for deres ærlige åpenbaringer. Den korrupte vil aldri ha en rettferdig kamp. Og dette har vært tilfelle hos PGSUK / PGS som har endret utfallet mot en whistleblower gjennom ulovlig oppsigelse fra sysselsetting. Oppsigelsen ble tilrettelagt ved svindel, forfalskning, forgjeves og bestikkelse for å kjøpe medvirkning fra advokater til å behandle ulovlige poster slik at utfallet ville ha alle manifestasjoner av en juridisk løsning. Jeg ringte snyte / bullshit, fordi jeg visste godt hånden de spilte. Jeg vet at PGS / PGSUK er bevisst å behandle smidde instrumenter som er ment å støtte en falsk fortelling av hendelser som nekter enhver og alle utøvende misligheter. Prinsipper på alle nivåer i det betroede krafthierarkiet er også fullt klar over at deres fortelling er feil og støttes av forfalskede plater. Hvis de ikke visste dette på det tidspunktet, vet de dette nå gjennom publikasjonene mine. Dette er grunnen til at det ikke har vært offentlige handlinger, respons eller recriminations utover innsats for å tause eller redusere rekkevidden av mine sendinger gjennom de sosiale medier begrensninger og blokkering. Jeg lengter etter å presentere saken min på et rettferdig rettssted under ed. Imidlertid vil prinsippene i alle nivåer av det betroede krafthierarkiet heller ha problemet fortsatt som det er – deres vrangforestillinger at de rømte med deres ulykke og disinformation ubemerket og uklart.
Mine problemer med Reinhardsen og Pedersen, og flere PGS / PGSUK-ansatte, er ikke strategiske eller visjonære. De er grunnleggende karakterspørsmål knyttet til at jeg er et mål for gangbølging på arbeidsplassen som var forbudt å bruke en lovlig garantert prosess med klage for å klage på helseskader, arbeidslov og brudd på retningslinjene. I stedet for å behandle min klage i samsvar med offentliggjorte prosedyre, ble jeg ulovlig tilbudt en avtaleavtale uten grunnlag for å si opp arbeidet mitt. Min ansatt juridiske rådgiver (e), Philip Landau og Holly Rushton, med Landau, Zeffertt og Weir, ble kompromittert og tillot at ulovlig oppgjørskontrakt ble utført og for ærekrenkende falske instrumenter behandlet for å støtte det. PGS / PGSUK forlovet også sin egen tredjeparts juridiske rådgiver, Rhodri Thomas, Watson, Farley og Williams, for å sette opp falske “uten fordom” snakkepunkter som også støttes av falske instrumenter uten min kunnskap. Disse falske diskusjonene ble lovlig rekord. Samtalene mellom meg selv og min juridiske rådgiver om ekte hendelser og grunnlaget for klagen ble ignorert. Min advokat advarte en falsk fortelling som sparer selskapets styremedlemmer, Reinhardsen, Gottfred Langseth, og Christin Steen-Nilsen, og sekretær, Carl Richards, av enhver ansvarlighet. De beskytter også de korrupte mobbene. Jeg har utfordret Pedersen til å bevise meg feil. Jeg har også utfordret PGSs styre. Det ser imidlertid ut til at deres middel for å avslutte korrupsjon er å nekte det, selv på bekostning av en ærlig arbeidstaker og hans familie. Gjør disse korrupte agenter selv et øyeblikk for å vurdere hvor vondt og korrupt deres handlinger egentlig er?
Jo større kraften er, jo mer trenger det er for åpenhet, for hvis kraften blir misbrukt, kan resultatet bli så enormt. På den annen side, de som ikke har makt, må vi ikke redusere sin makt enda mer ved å gjøre dem enda mer gjennomsiktige. ~ Julian Assange
Jeg tror at samfunnets første plikt er rettferdighet. ~ Alexander Hamilton
Organene som utnevnte Reinhardsen til å styre styret i Statoil, samt utnevnte Pedersen som konsernsjef og president for PGS, gjennomførte ikke grundig due diligence. I min blogginnlegg, Boycott Petroleum Geo-Services (PGS) (25. juli 2016), fordyper jeg på viktigheten av å undersøke whistleblowing krav. Faktisk, ikke å undersøke slike påstander er en dårlig service til interessenter og alle ofre for korrupsjon. Hvis Reinhardsen og Pedersen ikke kan bevise, at en kontrakt de var både part til og godkjent ble tilbudt på et solidt juridisk grunnlag og støttet av nøyaktige og juridiske poster, så har de ganske enkelt ikke hatt noen ansvarlig due diligence. Det har faktisk vært en hjelp og oppvekst av korrupte og korrupte atferd. Slik opphevelse av betrodd makt er en overtredelse av det juridiske byrå og fidusiære ansvar disse organene skylder interessenter. Derfor er det selv korrupsjon. Hvorfor ville noen ansvarlig og kompatibel kropp akseptere de mange blogginnleggene og Twitter ™ -feeder som påstod korrupsjon for å forbli ubesvarte? Hvordan tjener dette til interessenter? Faktisk, hvorfor er ikke disse organene ber om validering av lovlig etterlevelse? I virkeligheten kommer denne korrupsjonen langt utover dens innvirkning på whistlebloweren. Først må du ikke være i tvil om at postene som PGS / PGSUK behandler som mine personlige data, er smidde instrumenter som støtter en falsk fortelling. Les bevisene i, The Petroleum Geo-Services (PGS) Ambush Meeting og Definisjonen av Svindel (24. mai 2016), samt The Crimes of @PhilipLandau #London #EmploymentLaw #Solicitor and Petroleum Geo-Services #PGS #CEO #Pedersen (30-Dec-2017).
Mange korrupte overtredelser har blitt tillatt og belønnet av fidusiære organer for å beskytte den korrupte og skade en whistleblower. Personopplysningene som behandles, vises bare nøyaktig gjennom en juridisk bindende avtale om oppgjørsavtale som er formet av PGS / PGSUK Legal, Watson, Farley og Williams (WFW), og det juridiske firmaet jeg betrod, Landau, Zeffertt og Weir Solicitors (LZW). Ingen av advokatene kan forklare den juridiske og kompatible prosessen som skaper og behandler poster for å støtte en falsk fortelling. Ingen av advokatene kan forklare hvordan alle de offisielle personopplysningene ikke er signert eller godkjent. LZW ble forsynt med sann og nøyaktig informasjon – en annen fortelling. Videre, ærekrenkelse – integritet av personopplysninger – var et problem tatt opp i formell klage. Hvordan er det at PGS / PGSUK fortellingen er bevart, og min opprinnelige innsendte klage er ødelagt? Enkelte enticement ble gitt til LZW og WFW av PGS / PGSUK for å bevisst behandle falske data og ellers se bort fra normale juridiske due diligence og risikoprosedyrer. PGS-samsvaren videresendte og til og med signerte personopplysningsdokumenter. Da jeg sendte inn en klage til PGS Compliance Hotline, ble klagen min ikke tatt alvorlig, og etterfølgende e-post ble aldri besvart. Dette er ikke gjennomsiktig eller kompatibel oppførsel. Hvordan kan det være så vanskelig for en generell advokat å godkjenne dokumentene som behandles i personellfilen min? Det er ikke vanskelig bare fordi dokumentene er falske og vil avsløre deres ulovlige oppførsel. Så hva gjør fidusiære organer? De løfter General Counsel, som avanserte de smidde instrumentene som brukes til å støtte en ulovlig kontrakt, for å bli administrerende direktør og president for PGS. De tillater tidligere administrerende direktør og president å unnslippe ansvar og bli forfremmet til å bli styreleder for det største norske selskapet! Alt dette har skjedd i lavprisindeks Norge.
Moral turpitude kan defineres som handlinger av baseness eller depravity i de plikter som en person skylder til en annen, i motsetning til de aksepterte og vanlige normer. Den norske regjeringen forventer at alle norske bedrifter skal utøve samfunnsansvar (CSR). Den norske regjeringen har både generelle og mer spesifikke forventninger til CSR knyttet til fire (4) kjerneområder: menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, korrupsjon og miljø. Når fidusiære organer opphever sin plikt til omsorgsansvar og i stedet justerer seg for å beskytte den korrupte og ytterligere skadeflikter, er dette moralsk turpitude i praksis. Denne grunnverdenen erstatter oppfatninger av moral og forpliktelse til å utrydde korrupsjon. Det norske folket er majoritetseiere i Statoil og bør kreve grundig påpasselighet for de som er betrodd i styrende beslutninger som bestemmer borgernes sosiale og økonomiske fremtid. Som en whistleblower, har jeg aldri vært bekymret for et ærekrav. Det siste som maktmisbrukere ønsker, er å forsvare sine handlinger på et rettferdig og juridisk sted. Det som har overrasket meg, er imidlertid hvordan lagdelt misbruk av betrodd makt virkelig er innenfor Norge. Jeg har blitt overrasket av styret og utnevner lagets uansvarlige oppførsel og forsømmelse. De har misbrukt sin makt og avanserte korrupsjon, sammen med all den skade det medfører til det norske folket. Endring av et firmanavn tjener som en forstyrrelse fra mer viktige fidusiære ansvarsområder og beslutninger. Og dette er tragisk for alle, bortsett fra den korrupte privilegerte lederklassen som bor over andres felles lov, men har fortsatt betrodd makt over Norges fremtid.
Menneskets dårskap er på en gang den mest empirisk verifiserbare virkeligheten, men samtidig den mest intellektuelt motsatte fakta. ~ Malcolm Muggeridge
Det er åpenbart at det er fristelsen å lene seg tilbake og smile. Men det er så mye på spill, vi må gjøre vår due diligence. ~ Ralph Neas

###